Esther Cases

  • El Pilar

    El Pilar. Resistència cinematogràfica. Filmmakers clandestins (1960-1978)
    Auditori Miquel Pont