Filosofia

L'entitat es proposa les següents activitats:

Projectar pel·lícules de producció recent a partir d'un tipus d'oferta cinematogràfica

preferiblement d'autor i que sigui poc abundant a les sales comercials de la comarca.

·············································································································································

Projectar pel·lícules de tots els temps que possibilitin el redescobriment i la difusió

de manifestacions cinematogràfiques que han estat rellevants al llarg de la història.

·············································································································································

Organitzar cicles monogràfics de projeccions dedicats a temàtiques, gèneres, autors, països, etc.

·············································································································································

Organitzar presentacions, xerrades i fòrums de debat previs o posteriors a les pel·lícules.

·············································································································································

Confeccionar fulls de sala i dossiers que s'acompanyin en les projeccions.